Tillbaka

Specialpedagog/Biträdande rektor för fritidsverksamhet, Lilla Edets kommun

Strömsskolan - [LILLA EDET]

Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas. 

Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter. 

Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.

Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!

Beskrivning

Strömsskolan befinner sig på väster sidan om älven, skolan där alla som arbetar sätter elevernas bästa i första rummet, skolan där vi arbetar i årskurser för bästa samverkan, en skola för alla!

Vi är en F-6 skola med tillhörande fritidsverksamhet om ca 350 elever. Som professionella pedagoger ser vi vårt lärandeuppdrag som den viktigaste komponenten för att våra elever ska lyckas. Vi lär hela dagen, både under skoltid och fritidstid - de två delarna bildar en helhet för våra elever. Genom vår undervisning kommer alla elever nå så långt det är möjligt.

Vi arbetar i årskurser, inte i klasser, detta för att vara flexibla gällande grupperingar, att kunna möta elevers olika behov och utmaningar. Vi strävar efter full ämnesintegration.

Vår uppgift är att skapa de bästa förutsättningar för lärande! Våra elever möts varje dag av aktiva och relationsskapande pedagoger, att skapa trygga relationer är en mycket viktig del i vårt arbete, både mellan personal och elever samt elever emellan.

Vi jobbar aktivt med klassråd och elevråd där utbildningens utformning är en framträdande del, elevernas röster kring sin utbildning är viktig för oss för att kunna möta upp olika behov.

Vi vill att våra elever ska mötas av de bästa förutsättningar gällande stimulerande undervisning och lärandemiljö, därför är det också av högsta prioritet för oss som arbetar på skolan.

Arbetsuppgifter

Vi nu en specialpedagog/biträdande rektor som vill vara med och ta ansvar för såväl det pedagogiska utvecklingsarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus som biträdande rektor kommer att ligga på att utveckla fritidshemmets verksamhet genom att leda pedagogerna att utgå från läroplanen. Tillsammans med medarbetarna ska du arbeta för en helhetssyn på eleverna där elevernas behov, intressen och erfarenheter lyfts fram. Du kommer även att vara verksamhetsansvarig för skolbiblioteket och i din roll som specialpedagog/biträdande rektor driva samarbetet "Med fokus på läsning" vidare tillsammans med speciallärare och skolbibliotekarie.

Du ska, bl. a. aktivt leda fritidshemmets pedagoger i deras verksamhetsplanering, följa upp genomföranden samt utvärdera dessa. Du kommer att ha ledningsansvar för fritidshemmets personal samt skolbibliotekarie. Det handlar om att stötta och handleda när det gäller kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor, ha löpande dialog med rektor om medarbetarnas prestation och utveckling, genomföra medarbetarsamtal samt ha uppföljning av dessa med rektor.

Du är direkt underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Utöver ansvaret för fritidshemmet bestäms delegationen i samråd med rektor, men du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du ingår aktivt i skolans elevhälsoarbete och samarbetar här med alla kompetenser som ingår i elevhälsan.

Som specialpedagog på Strömsskolan har du en viktig roll i att vara behjälplig som handledande kollega till lärare som behöver stöd specifikt i undervisning, råd inom undervisning och anpassningar utifrån elevens behov. Genom att stödja pedagogisk personal med rutiner och anpassningar runt enskilda elever eller grupper är du en del av att undanröja hinder i lärmiljön. Du bistår lärarna i att organisera och sammanställa resultat av elevscreening, samt att ta fram väl genomarbetade pedagogiska utredningar.

En viktig del av din tjänst är att vara den som administrerar och dokumenterar elevhälsoarbetet, åtgärdsprogram och ytterligare utredningar i journalsystemet. Vidare samordnar du insatser med andra myndigheter och skolor, till exempel skolpsykolog, BUP och logopeder, samt skriver ev. remisser. Du är kontaktperson kring nyinkomna elever till skolan och ansvarar för att överlämning från föregående skola genomförs.

I din roll ingår också att diskutera, analysera och leda arbetslagets och pedagogers pedagogiska arbete gällande planering, undervisning och reflektion så att hög måluppfyllelse garanteras. Du inventerar behov, planerar och följer upp kompetensutvecklingen för medarbetarna och effektiviserar organisationen för hög produktivitet och förbättrade resultat. Årskursbesök och observationer i verksamheten är ett villkor för ovanstående. Du har ansvar för att sammankalla vårdnadshavare till möten för att diskutera kunskapsutveckling och/eller skolsituation.

Du kommer att vara gruppledare för speciallärare och skolbibliotekarie kring arbetet "Med fokus på läsning"

Kvalifikationer

Du är behörig och legitimerad specialpedagog och/eller erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du har social kompetens och är självständig med ansvarskänsla. Vi förväntar oss öppenhet och ett stort engagemang för uppdraget. Det skall finnas en vilja att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan. Du skall ha lätt för att samarbeta och vana från IT. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lilla Edet
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/61
Kontakt
  • Agneta Johansson, 0520-659944
Facklig företrädare
  • Sveriges Lärare, lillaedet@sverigeslarare.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Dela länkar