Tillbaka

Förskollärare till Gossagårdens förskola, Lilla Edets kommun

Bildningsförvaltningen, Förskoleverksamhet

Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas. 

Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter. 

Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.

Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!

Beskrivning

Förskolan Gossagården är belägen i Lödöse och ingår, tillsammans med ytterligare tre förskolor i område söder. Förskolan består av fem avdelningar. I närområdet finns mysiga skogsområden och Lödöse museum. Vi arbetar med ständig utveckling genom kollegialt lärande i olika forum och har nu fokus på barns tidiga språkutveckling och lekresponsiv undervisning. I det pedagogiska arbetet utgår vi ifrån ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att formulera ett tydligt mål (lärandeobjekt) utifrån förskolans läroplan Lpfö18 och de behov som finns i gruppen.

Utifrån lärandeobjektet är det pedagogernas uppdrag att vara nyfikna på vad barnen visar och berättar samt att vi använder oss av det som barnen uttrycker för att kunna utmana dem vidare utifrån gruppens gemensamma lärandeobjekt. Det handlar om att ta tillvara den mångfald av idéer som finns bland barnen och synliggöra dem för barnen själva och för gruppen. Där vi skapar och fångar situationer som utmanar barnens tankar genom t.ex. vad, hur och varför frågor?

Nu söker vi en förskollärare som vill vara en del i att erbjuda barnen på Gossagården en lustfylld, meningsfull och lärorik tid på förskolan.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare förväntas du leda arbetet tillsammans med dina kollegor, systematiskt planera, genomföra, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet på förskolan. I vårt arbete med barnen lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för reflektion, diskussion och utveckling och kan ta tillvara på barnens intressen och behov i verksamheten. Som digital lärplattform använder vi oss av Unikum. Du förväntas ha god kännedom om att arbeta utifrån de styrdokument som gäller för förskolan.

Vi satsar på kompetensutveckling för att bibehålla en uppdaterad kvalitet och samsyn på våra förskolor. Inom sektor Bildning arbetar vi för att skapa förutsättningar för en dela-kultur mellan våra förskolor. Vi erbjuder våra pedagoger, AKK, pedagogiska caféer och mentorskap för nyutbildade förskollärare. Vi har även specialpedagoger som arbetar nära arbetslagen på förskolorna.

Prioriterat mål för Lilla Edets kommuns förskolor:

Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning, stor vikt ska läggas vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Sektor Bildning får i uppdrag att erbjuda stimulerande lärmiljöer i våra förskolor där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen i våra förskolor ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.

Du kommer att vara en av våra nytänkande, medskapande och engagerade pedagoger som är nyfikna och vill vara med och utveckla arbetet på våra förskolor.

I Lilla Edet ser vi måltiden som en viktig del i det pedagogiska arbetet med barnen, vi har därför avgiftsfria pedagogiska luncher.

Som pedagogiskt stöd har vi två utvecklingspedagoger som har ett förstärkt uppdrag i att leda den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Vi har även specialpedagoger som arbetar nära arbetslagen och är ett stöd i att utveckla och skapa goda förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är engagerad och modig i din yrkesroll. Då vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap ser vi med fördel att du vill och vågar arbeta självständigt. Tillsammans med dina kollegor tar ni egna initiativ med uppdraget i fokus. Du tycker det är roligt att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Genom ditt ledarskap entusiasmerar du barngruppen och dina kollegor att våga tänka nytt och utveckla verksamheten tillsammans. Vi ser det som en självklarhet att du är en medagerande pedagog i barnens lustfyllda lärande. Du är positiv och tycker att samarbete och helhetssyn är viktigt för barnens och förskolans utveckling.

Villkor

  • Förskollärarlegitimation
  • Godkänt utdrag ur polisens belastningsregister
  • Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Varmt välkommen med din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.

Bildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden samt Kultur & Fritidsnämnden att bedriva verksamhet inom områdena Kultur, fritid, grundskola och förskola. Förvaltningen består av 400 engagerade kollegor som varje dag arbetar för att utbilda våra unga samt berika kommunen med kultur och fritidsaktiviteter.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast med hänsyn till eventuella uppsägningstider
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lilla Edet
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/65
Kontakt
  • Rebecka Jarl, 0520-659549
Facklig företrädare
  • Marian Nedergaard Nilsson, Kommunal, 0520-659786
  • Lizett Lövholt, Sveriges Lärare, 0520-659506
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Dela länkar