Tillbaka

1:e socialsekreterare Barn och Familj

IFO Lilla Edet kommun

Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas. 

Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter. 

Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.

Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!

Beskrivning

Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av fyra enheter. En av dem är Barn och familj. På vår enhet är vi 20 medarbetare. En enhetschef, tre 1:e socialsekreterare, 11 socialsekreterare med inriktning utredning/uppföljning inkl. placerade barn, tre familjehemssekreterare, tre familjerättssekreterare och en socialadministratör. Vi söker nu en ny kollega då en av våra 1:e socialsekreterare ska gå på föräldraledighet.

Vi på Barn och Familj har under många år aktivt arbetat för att förbättra vår verksamhet och möta de behov som barnen och de familjer vi möter har. Vi har en hög ambition och vill utveckla vår verksamhet. Vi tror att möjligheten att nå en positiv förändring ökar om stödet utformas utifrån barnets behov och upplevelser och sker i nära samverkan med både barnet/ungdomen och dess föräldrar/omsorgsgivare.

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att möjliggöra för barn/ungdomar att få sina behov tillgodosedda och kunna bo kvar i sitt sammanhang och i sin familj. Vi har ett tätt samarbete med vår Öppenvård. Vi samverkar genomgående med övriga enheter utifrån tanken om att familjen är en helhet med en ibland komplex problematik, vårt mål är att erbjuda ett samordnat stöd och därigenom frigöra familjens och nätverkets egna resurser.

Vi är en välfungerande arbetsgrupp som arbetar intensivt med att öka barns delaktighet i våra processer. Vår tanke är att ju bättre vi blir på att utgå ifrån barnets upplevelser och situation ju bättre blir vårt arbete med bedömning, insatser och stöd. Vårt mål är att synliggöra och höra det individuella barnet i alla våra processer. I allt vi gör ska barnet få störst utrymme. Vi arbetar med att tydliggöra våra processer med stöd av Lean.

Vi har ett generöst flextidsavtal där vi inom gruppen samordnar oss så att vi är rätt bemannad under våra öppettider. Vi har möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.

Vi arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö bland annat genom att nogsamt följa arbetsbelastningen men även genom att fokusera på friskfaktorer. Vi ser arbetsmiljön som viktig, inte bara utifrån den enskilde medarbetaren men även utifrån att vi har en tanke om att en god arbetsmiljö ger oss större möjligheter att utföra socialt arbete med god kvalité. Vi har möjlighet till arbete hemifrån en dag per vecka och en timmes friskvård per vecka. Vi har en ergonomiskt hållbar arbetsplats och får 1500 kr i friskvårdsbidrag per år.

Arbetsuppgifter

Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för det nära och vardagliga stödet till socialsekreterarna, i dagsläget 6 personer. Du fungerar som närmsta arbetsledare där du leder och fördelar arbetet. Du finns med vid särskilt svåra möten och situationer. Du metodstödjer och tillför kunskap. Du fattar beslut utifrån delegationsordningen. Föredrar ärenden på Socialnämndens arbetsutskott. Företräder nämnden i Förvaltningsrätt och Tingsrätt.

Du har ett tätt samarbete med vår andra 1:e socialsekreterare. Där ni gör ärendetyngdsmätningar, fördelar ärenden samt ansvarar för regelbundna tematräffar och kunskapsutvecklingstillfällen.

Gemensamt ansvarar enhetschef och 1:e socialsekreterare för metodutveckling och skapande/reviderande av rutiner utifrån arbetsgruppens och verksamhetens behov.

Du ingår även i en arbetsgrupp med IFOs övriga 1: e socialsekreterare för att stärka samverkan över enhetsgränserna med brukaren i fokus. Ni samverkar även kring våld i nära relation och ansvarar för att utveckla arbete för att frigöra den enskildes och nätverkets egna resurser.

Din främsta arbetsuppgift är att finnas som ett stöd för de socialsekreterare som ingår i ditt team.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller likvärdig utbildning. Erfarenhet krävs.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lilla Edet
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/44
Kontakt
  • Annette Alexandersson, 0520-659613
Facklig företrädare
  • Vision, visionavd315lillaedet@fv.vision.se
  • Akademikerförbundet SSR, akademssrle@gmail.com
Publicerat 2024-03-29
Sista ansökningsdag 2024-04-18

Dela länkar