Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Vår uppgift är att planera och bygga livsmiljöer att bo och arbeta i både på lång och kort sikt. Vi arbetar också med vardagstjänster för insamling av avfall och återvinning och för vatten- och avloppslösningar till hushåll och företag i kommunen. Vi bär ett stort ansvar för att bidra till en hållbar miljö. De uppgifter vi arbetar med är kluriga och utmanande och i vår vardag finns det gott om både praktiska och teoretiska uppgifter. Vi behöver vara skickliga på att kommunicera med dem vi är till för – allt arbete sker i ständig dialog med hushåll, kunder, abonnenter, företagare, politiker och andra myndigheter.   

 

Vi är cirka 40 medarbetare med många olika kompetenser och erfarenheter som hjälps åt i arbetet. Du kommer att trivas hos oss om du tycker om verksamhetsutveckling, att ta ansvar och förstår att sätta värde på kommunens roll som samhällsbyggare.  

Jarno Tuovinen

Produktionsledare

(Klicka för mer information)

Tomas Olsson

Drifttekniker

(Klicka för mer information)

Sofia Holmström Pettersson

Miljöinspektör

(Klicka för mer information)

Benny Gutesjö

Renhållningsarbetare

(Klicka för mer information)

Vi erbjuder dig

 

Variation

Vi har en stor variation av både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter. Vi arbetar i dialog med kommuninvånarna för att utveckla kommunen och göra skillnad för miljön.

 

Tillsammans

Vi arbetar med olika delar där alla bidrar med sin kompetens för att vi ska nå våra uppsatta mål. Tillsammans skapar vi god service till kommuninvånarna.

 

Arbetsklimat

Hos oss får du trevliga kollegor och arbetsplatser med bra stämning. Vi stöttar varandra där det behövs och bedriver ofta vårt arbete med frihet under ansvar.

 

Sök lediga jobb

 

Ekonom, Lilla Edets kommun

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-11


Barnskötare, Lilla Edets kommun

Sektor Bildning, Förskola, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-11


Missbruksbehandlare, Lilla Edets kommun

Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-19


Skolkurator, Lilla Edets kommun

Sektor Bildning, Grundskola, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-08


Leg. Sjuksköterska, Lilla Edets kommun

Sektor Socialtjänst, Äldreomsorgen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-12-08


Förskollärare, Lilla Edets kommun

Bildningsförvaltningen, Förskoleverksamhet, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-08


Undersköterskor till hemtjänsten, Lilla Edets kommun

Sektor Socialtjänst, Äldreomsorgen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-04


Undersköterskor, Lilla Edets kommun

Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-03


Leg. Specialistsjuksköterska/distriktssköterska, Lilla Edets kommun

Sektor Socialtjänst, Äldreomsorgen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-30


Personalstrateg, Lilla Edets kommun

Sektor Kommunledning, Personalavdelningen, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-01


Stödpedagog, Lilla Edets kommun

Sektor Socialtjänst, Funktionshinder, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-10-31


Drifttekniker- Vatten & Avlopp, Lilla Edets kommun

Sektor Samhälle, Vatten & Avlopp, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-10-31


Timvikarier till äldreomsorgen och funktionshinder, Lilla Edets kommun

Sektor Socialtjänst, Bemanning & Administration, Lilla Edet
Sista ansökningsdatum 2021-11-26


Kontaktuppgifter till oss

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Postadress: 463 80 Lilla Edet

E-post: kommunen@lillaedet.se

Telefon: 0520-65 95 00